Inkasso kjørenr.

Feltet får en verdi ved kjøring av behandlingsvalget Overfør til inkasso i tabellen Aktør.

Tallet er visualisert og kan endres i dialogen for behandlingsvalget Endre tellere i tabellen Bedriftsopplysninger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn LegRRNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15811  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.