Dato 2

Brukes av enkelte bankavstemmingssystemer til å merke behandlede transaksjoner med en dato.

Hvis feltet er utfylt fra før blir verdien overskrevet av bankavstemmingssystemet. Hvis bankavstemming ikke er i bruk, kan feltet bli brukt manuelt.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Dt2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15794  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.