Kundedok.linjetype

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Blank linje
2 - Åpen kundepost
3 - Betalingshistorikk
4 - Purrebeløp
5 - Purregebyr
6 - @ % rente av @
7 - Rentebeløp
8 - Rentegebyr
9 - Avrunding
10 - Å betale
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kundedok.linjetype Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CsDocLnTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 16537  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.