Valutakorreksjons dato

Dato for siste kjøring av behandlingsvalget Valutakorreksjon.

Hvis ingen kursregulering er foretatt viser feltet samme verdi som feltet Valuteringsdato.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CurCDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15814  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.