Valutakorreksjons beløp

Produktet av seneste Valutakorreksjons kurs og beløp.

Ved kalkuleringen av feltet i tabellen Hovedbokstransaksjoner tar Visma Business høyde for transaksjoner som er påvirket av MVA-fratrekk, hvor Bokført beløp viser beløp uten merverdiavgift. Feltet Beløp i valuta viser beløp i valuta inkludert merverdiavgift. Feltet blir oppdatert når du oppdaterer bilaget og Visma Business legger inn opprinnelig beløp.

Feltet inneholder opprinnelig samme verdi som feltet Restbeløp, eller feltet Bokført beløp dersom korreksjon er kjørt på Hovedbokstransaksjon eller Driftsmiddeltransaksjon.

Hver gang behandlingsvalget Valutakorreksjon kjøres, vil feltet bli oppdatert med produktet av feltene Valutakorreksjons kurs og Restbeløp i valuta, eller Beløp i valuta dersom korreksjonen kjøres for tabellen Hovedbokstransaksjon eller Driftsmiddeltransaksjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CurCAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 15813  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.