Motk.type

Kontotype for motkontoen fra bilagslinjen.

Om det posteres både til debet og kredit på samme bilagslinje, vil feltene Motkonto og Motk.type vise kunde, leverandør, driftsmiddel eller hovedbokskonto relatert til motposteringen generert fra bilagslinjen.

Dersom Feilføringskonto fra tabellen Bedriftsopplysninger har blitt benyttet fordi den originale kontoen ikke fantes, vil feltene Motkonto og Motk.type istedet vise mot hvilken kunde, leverandør, driftsmiddel eller hovedbokskonto bilaget ble forsøkt postert.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Kunde
Kontonummeret refererer til en kunde.
2 - Leverandør
Kontonummeret refererer til en leverandør.
3 - Hovedbokskonto
Kontonummeret refererer til en hovedbokskonto.
4 - Driftsmiddel
Kontonummeret refererer til et driftsmiddel.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontotype Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AgAcCl Navnet på databasefeltet.
Nummer 15725  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.