Kredit mengde

Absoluttverdien av feltet Mengde. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp er negativt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn M12 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15715  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.