Kontrollstatus

Feltet kan benyttes til å sette en fritt definerbar status, for eksempel til utvalg i rapporteringsrutiner.

Kontrollstatus/regnskapstrans. tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 55.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Kontrollstatus/regnskapstrans. i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontrollstatus/regnskapstrans. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Ctrl Navnet på databasefeltet.
Nummer 15727  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.