Klientbehandl.

Kommer fra bilagslinjen og definerer om klientbehandlingen er et utlegg, eller et klientansvar som benyttes til klientrenteberegning.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Utlegg
2 - Klientansvar 1
3 - Klientansvar 2
4 - Klientansvar 3
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Klientbehandl. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ClPrc Navnet på databasefeltet.
Nummer 15756  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.