Klientrenteforslagsbeløp i valuta

Feltet oppdateres med Klientrenteforslagsbeløp i valuta. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.

Feltet Klientrenteforslagsbeløp i valuta blir beregnet med samme rentesats som feltet Klientrenteforslagsbeløp. Når du bokfører blir det tatt hensyn til om det skal bli behandlet i innenlands- eller valutabeløp. Du kan endre verdien i feltet, og det blir tatt hensyn til endringen når du bokfører klientrenter. Feltet blir slettet når du kjører behandlingsvalget Slett renteforslag i tabellen Aktør.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ClSugCAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 15827  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.