Klientrentebeløp i valuta

Oppdateres når du bokfører klientrenter med behandlingsvalget Bokfør renteforslag i tabellen Aktør. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.

Beløpsfeltene på transaksjonen blir oppdatert med akkumulert Klientrentebeløp pluss verdien i feltet Klientrenteforslagsbeløp.

Beløpet blir omregnet med gjeldende valutakurs for valutaen på transaksjonen. Hvis du har kryss i Konverter klientrenter i valuta til standardvalutaen i feltet Bankkontobehandling i tabellen Bankkonto, blir feltet Klientrentebeløp omregnet med dagens valutakurs i forhold til feltet Klientrenteforslagsbeløp i valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ClIntCAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 15801  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.