KID-kode

KID-koden for dokumentet.

Merk: En åpen kundepost kan forekomme på flere dokumenter, og derfor ha flere KID-koder.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene KID-kode Tekst (30)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CID Navnet på databasefeltet.
Nummer 15806  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.