Kontant forf.dato

Kommer fra bilagslinjen.

Dersom kontantforfallsdatoen ikke er oppgitt på en faktura, beregnes den ut fra feltene Bilagsdato og Betalingsbet. hvis betalingsbetingelsen har en verdi i feltet Kontantrabatt %.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CshDueDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15731  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.