Rev.nr

Del av postens unike identifikasjon, sammen med feltet Bilagsjour.nr.

Hver post som legges til i tabellen har et Bilagsjour.nr som refererer til tabellen Oppdatering. Postene kreert fra oppdateringen inneholder også et revisjonsnummer som tildeles i fortløpende rekkefølge (starter på 1 for hver oppdatering).
Merk: Feltet Rev.nr tildeles fortløpende når poster oppdateres til tabellene Hovedbokstransaksjon, Kundetransaksjon, Leverandørtransaksjon og Driftsmiddeltransaksjon. Rev.nr. er dermed ikke fortløpende innenfor hver enkelt tabell.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Rev.nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EntNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15662  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.