Formel-verdi

Tar vare på verdien som Visma Business har evaluert for formelen i feltet Tekst/parametre til formularelementet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Formel-verdi Tekst (260)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Value Navnet på databasefeltet.
Nummer 15848  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.