Fomularlinjenr.

Refererer til tabellen Formularelement sammen med formulartypen for 3 - Purrebrev eller 4 - Rentenota, og formularnummeret i tabellen Kundedokument.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Kundedok.nr., Fomularlinjenr., Linjenr
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FormLnNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15847  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.