Besøkspoststed

Besøkspoststedet til aktøren.

Når du registrerer besøkspostnummer fylles det tilhørende besøkspoststedet automatisk ut. Hvis postnummeret ikke er definert i tabellen Postadresse vil en advarsel vises på statuslinjen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Adresselinje Tekst (60)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ViPArea Navnet på databasefeltet.
Nummer 15642  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.