Område

Område for aktøren. Blir foreslått på ordrer og angir om kunden/leverandøren holder til innenlands, i et annet EU-land, eller utenfor EU/utenlands.

Når feltet er utfylt (med en annen verdi enn 0), vil det medføre at mva. ikke vil bli beregnet på ordrene (verdien 0 vises som blank). Områdekoden bestemmer hvilken av kontohenvisningene for avgiftspliktig, avgiftsfritt innenlands, EU og eksport/import, som skal benyttes ifbm. salg, rabatter, tillegg, spesialavgifter og kjøp i tabellen Avgifts- og bokføringsopplysninger, og for fakturagebyr i tabellen Valuta. Hvis produktet ikke er avgiftspliktig, blir uansett kontohenvisningene for avgiftsfritt brukt, når aktøren er innenlandsk. Det er unntak fra regelen om at mva. følger produktet. Et eksempel på dette kan være at mva.reglene i et land krever at mva. faktureres kunden dersom varen går til et annet EU-land, mens fakturaen går til hjemlandet. Dersom Leveres aktørnr har Område= 2 - Innenfor annet EU-land, 4 - Datterselskap i annet EU-land eller 5 - Overførsel mellom andre EU-land i tabellen Aktør, men Område=0 finnes i ordrens område, vil ikke systemet overskrive verdien. I andre tilfeller skal verdien i Leveres aktørnr overstyre verdiene fra feltet Faktureres kundenr.

Under feltet Ordrebehandling ligger parameteren Område og EU-Mva skal ikke overskrive lokal MVA, som brukes sammen med parameteren Område og avgiftskode ut fra leveres aktørnr. Når du har satt disse parameterne beregnes mva. fra Leveres aktørnr ved fakturering.

Områdekodene gjelder både for kunder og leverandører, hvis ikke annet er oppgitt.

Områdekodene er grunnlaget når Visma Business velger omsetningsklasse for bilagene.

Merk: Når du angir en av verdiene 2 - Innenfor annet EU-land, 4 - Datterselskap i annet EU-land eller 5 - Overførsel mellom andre EU-land i feltet Område i tabellen Aktør og kundenr. er angitt, vil du få en advarsel dersom feltet Mva. reg.nr ikke er utfylt.
Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Avg.pl. innenl. iht. avg.- og bokf.oppl./avg.k.
1 - Ikke avgiftspliktig innenlands
2 - Innenfor annet EU-land
Kun relevant hvis bedriften er lokalisert i et EU-land.
3 - Utenfor EU/Utenlands
Gjelder for alle utenlandske aktører.
4 - Datterselskap i annet EU-land
Kun relevant for kunder, kun relevant om bedriften er lokalisert i et EU-land, behandles på samme måte som 2 med hensyn til kontoreferanser.
5 - Overførsel mellom andre EU-land
Kun relevant for leverandører, kun relevant om bedriften er lokalisert i et EU-land, behandles på samme måte som 2 med hensyn til kontoreferanser.
6 - Forbruk av varer
7 - Reversert innlands MVA
8 - Leieinntekter (frivillig registrering)
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Område Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ExVat Navnet på databasefeltet.
Nummer 15570  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.