Til dato

Kan benyttes til å angi når et kundeforhold ble avsluttet, eller en ansatt sluttet i bedriften.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ToDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15604  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.