Kortnavn

Brukes for å sortere aktørene i en bestemt rekkefølge, eller for å foreta utvalg på grupper av aktører.

Visma Business foreslår innholdet i feltet når du registrerer i feltet Navn.

Du kan for eksempel legge inn etternavnene for å sortere aktørene riktig alfabetisk eller legge inn en status eller en betegnelse du vil bruke til å velge ut og sortere aktørene på.

Merk: Har du vært uheldig å slettet navnet til aktøren så ligger det originale navnet som ble lagt inn første gangen i dette feltet. På denne måten kan du rette opp igjen navn som er slettet.

Eksempel

Legger du inn kunden AS Ole Hansen i feltet Navn, blir denne kunden sortert under A i en alfabetisk liste av navn. For å få sortert kunden under bokstaven H isteden, legger du inn Hansen, Ole AS i feltet Kortnavn. Når du vil ha en alfabetisk liste over kundene dine, sorterer du på feltet Kortnavn i stedet for feltet Navn.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Shrt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15547  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.