Bransje

Gruppe som aktøren tilhører.

Fritt grupperingsfelt.

Bransje tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 10.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Bransje i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bransje Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Trade Navnet på databasefeltet.
Nummer 15587  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.