Remit. prioritet

I feltet for Remit. prioritet kan du fylle inn fritt definerbare tallkoder, som du kan velge å sortere eller gjøre utvalg på i forbindelse med remittering.

Verdien du legger inn her, blir foreslått når du fører bilag på leverandøren, og blir med over på åpne kunde og leverandørposter og transaksjoner. Prioritet kan også bli foreslått fra bilagsarten.

Betalingsprioritet tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 67.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Betalingsprioritet i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Betalingsprioritet Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RmtPri Navnet på databasefeltet.
Nummer 15584  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.