Gebyr

Purre-/rentegebyr i innenlands valuta.

Kan stamme fra tabellene Aktør, Land eller Purrebrev.

Tilsvarer @ReminderFee-makrofunksjonen på formularet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Fee Navnet på databasefeltet.
Nummer 15649  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.