Utskriftsdato

Dato for når dokumentet ble opprettet.

Tilsvarer @Date-makrofunksjonen på formularet.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DocDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15531  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.