Poststed

Poststed til aktøren.

Når du registrerer et postnummer som finnes i tabellen Postadresse, fyller Visma Business automatisk ut feltet Poststed og markøren hopper videre til neste felt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Adresselinje Tekst (60)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PArea Navnet på databasefeltet.
Nummer 15544  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.