Sideelem.nr

Sideelementet til tabellen Aktør innenfor oppsett som ble benyttet da dokumentet ble opprettet.

Refererer sammen med feltet Oppsettnr. til tabellen Vinduselement.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PgElNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15535  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.