Utleggskonto

Utlegg akkumulert til en spesifikk konto for hver kunde, eller for intervaller av kunder (definert i tabellen Kontonr-serie).

Hvis ingen verdi angi i dette feltet vil kontohenvisninger fra tabellen Bedriftsopplysninger bli benyttet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn OlAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15630  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto OutlayAccount
  • Utleggskonto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.