Vårt kunde/lev.nr

Vårt kundenummer hos leverandøren, eller vårt leverandørnummer hos kunden.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Org.nr Tekst (24)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn OurCNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15586  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.