Ansvarsenhet 11

Avdeling, prosjekt, etc. som aktøren er knyttet til.

Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kort alfanumerisk ansvarsenhetsnr. Tekst (10)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn R11 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15637  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 11 OrgUnit11
  • Ansvarsenhet 11
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.