Maks. forf. % av kred.

Prosentsats som skal bli lagt til grunn for å teste på ubetalte forfalte fakturaer.

Testen utføres for ordrer hvis det tilhørende feltet har en verdi større enn 0.

  • I kundereskontroen må det ikke finnes forfalte fakturaer med et samlet beløp som er større enn prosentandelen multiplisert med kundens (dvs. faktura mottakerens) kredittgrense, og
  • ingen av de forfalte fakturaene kan være eldre enn angitt antall dager.

Feltet overstyrer tilsvarende felt under Bedriftsopplysninger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn MaxDueP Navnet på databasefeltet.
Nummer 15623  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.