Maks. ant. brev

Antall purringer som skal sendes før transaksjonene vil sendes inkasso.

Når du purrer en kunde, blir brevnummeret bestemt, og purreteksten. Når du kommer opp i det antall brev som du eventuelt har oppgitt i dette feltet, blir siste brev for landet benyttet. Hvis du ikke har oppgitt noe i maksimalt antall purrebrev, blir alle brevene skrevet.

Hvis du setter Maks. ant. brev på aktøren til 2, vil ikke transaksjoner komme med på inkasso/endringslisten før den er purret to ganger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Antall purringer Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn MaxRems Navnet på databasefeltet.
Nummer 15580  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.