Maks. dager forfalt

Antall dager som skal bli lagt til grunn for kredittkontrollsjekk av ubetalte forfalte fakturaer.

Brukes av advarsel/blokkering oppsettet under feltet Kredittkontroll i tabellen Bedriftsopplysninger. Feltet overstyrer tilsvarende felt under Bedriftsopplysninger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn MaxDueDy Navnet på databasefeltet.
Nummer 15624  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.