Oppsettnr.

Oppsettet som ble anvendt ved utskrift av dokumentet. Det vil si utskriftsoppsettet fra formularet, eller oppsettet som utskriften ble startet fra.

Refererer til tabellen Vindu.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn LayNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15534  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.