Rentegruppe

Gruppe som aktøren tilhører.

Kunder som skal ha samme rentebetingelser, tildeles samme verdi i denne kolonnen.

Rentegruppe tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 154.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Rentegruppe i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Rentegruppe Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn IntGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 15644  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.