Rentesats

Renteprosenten, på en rentenota.

Kan stamme fra tabellen Aktør eller Land table.

Tilsvarer @InterestRate-makrofunksjonen på formularet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn IntRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15583  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.