Opplysning 2

Tilleggsinformasjon om aktøren.

Til fri benyttelse.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Opplysning @ Tekst (40)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Inf2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15598  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.