Gironr-sjekksum

Når du bruker et bankgironummer, kontrolleres det at det oppgitte sjekksummen stemmer overens med gironummeret på samme rad.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn GiroChSm Navnet på databasefeltet.
Nummer 15639  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.