Formularnr

Formularet benyttet for utskrift.

Stammer fra Formular-nedtrekkslisten i utskriftsdialogen til rapportene Purrebrev og Rentenotaer.

Refererer sammen med formulartypen for 3 - Purrebrev eller 4 - Rentenota til tabellen Formular.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Formularnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FormNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15533  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.