Faksnr 2

Alternativt faksnummer til aktøren.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Telefonnr Tekst (20)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Fax2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15619  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.