Factoringnr

Kundens factoringnummer dersom ordrene skal gå via factoring.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Org.nr Tekst (24)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FactNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15573  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.