Fact.selsk.nr/KID-def.

Brukes når du har flere factoringselskaper, eller hvis du har mange kunder i utlandet.

Brukes ved fakturautskrift og innlesing av OCR-betalinger.

Hvis du har mange kunder i utlandet oppretter du innbetalingskontoer i utlandet for kundene i de respektive landene, og du definerer KID-koden etter de nasjonale krav i dette feltet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Factoringnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FCNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15646  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Factoringselskap FactoringCompany
  • Fact.selsk.nr/KID-def.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.