E-postadresse

E-postadressen til aktøren.

Merk: Det er viktig at ikke flere ansattaktører har samme e-postadresse, siden det blir gjort oppslag mot dette feltet i integrasjonen mot Outlook.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene E-postadresse Tekst (60)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn MailAd Navnet på databasefeltet.
Nummer 15548  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.