GLN/GS1 nr.

GLN/GS1-nummeret for aktøren.

GLN/GS1-nummer, er et nummersystem som er laget for å identifisere de juridiske enhetene som er involvert i en handel. Det kan være kjøper, selger, banker, transportører eller lignende. Du kan også bruke dette nummeret til å identifisere geografiske steder som for eksempel firmaadresser, avdelinger, lagerlokasjoner, kjøreporter eller lignende.

Tildelingsprosedyrene sikrer unike lokasjonsnumre over hele verden. Nummeret består av totalt 18 sifre. Oppbygningen og strukturen kan variere fra medlemsland til medlemsland.

Hvis du har kryss i feltet Bruk GLN/GS1 nr. under EDI-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, blir det gjort oppslag mot dette feltet ved EDI import. Det er viktig at to aktører ikke har samme GLN/GS1 nummer, da gir oppslaget ved EDI import feil aktør. Hvis en bedrift har administrasjon og lager på forskjellige steder må bedriften ha flere GLN/GS1-numre.

Du kan legge feltet ut i EDI-eksport filen.

Et EAN/GTIN produktnummer har enten 8 eller 13 sifre. Den 8-sifrede versjonen brukes til små pakker. EAN/GTIN-koder med 13 sifre er unike over hele verden, og de to eller tre første sifrene identifiserer landet der koden ble tildelt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene EAN kode Tekst (40)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EANLocCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 15629  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.