Dok.type

Type av kundedokument.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Purrebrev
2 - Rentenota
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.type Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DocTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 15529  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.