Dok.nr

Purrebrevnummeret eller rentenotanummeret for dokumentet.

Tilsvarer @ReminderDocumentNo-makrofunksjonen på et purreformular, eller @InterestNoteNo-makrofunksjonen på et renteformular.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DocNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15875  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.