Sendem. for dok. 1

Hvordan dokumenter skal sendes.

Sendemåten foreslås i ordrehodet på ordrer for aktøren.

Ordredokumenter

For hver av de aktuelle dokumenttypene, er det felter i dialogen hvor du kan krysse av for ønskede sendemåter. Du kan sende samme dokument på flere forskjellige måter ved å krysse av for flere sendemåter. Det blir ikke sendt noen dokumenter dersom du ikke har krysset av for minst én av sendemåtene. Det er lagt inn sperre mot å fjerne alle avkrysningene på fakturaer, minst 1 av sendemåtene må være valgt. Du kan velge å forhåndsvise dokumentet uavhengig av hvilke sendemåter som er valgt.

Post-oppsett

Post er standard på alle dokumentene, slik at det bare er nødvendig å gå inn i dialogen dersom du ønsker en annen sendemåte for noen av dokumentene. Du kan gjerne definere standardverdier for feltet via menyvalget Utfyllingsregler i Rediger-menyen. Når sendemåtefeltet er blankt, er likevel Post avkrysset for alle dokumentene i dialogen.

E-post-oppsett

Alle ordredokumenter kan sendes via e-post. En gyldig e-postadresse må angis for aktøren. Ingen validering foretas av verdien i feltet e-postadresse.

Navnet som e-posten får i feltet Emne blir hentet fra tabellen Tekst i det språket ordre-/regnskapsdokumentet ligger registrert med. Ellers blir teksten hentet fra det aktive språket.

EDI-oppsett

Valgene for EDI er ikke tilgjengelig for leveransebeskjeder og produksjonsbestillinger.

For at EDI-dokumenter skal fungere må du også definere de respektive dokumenttypen i EDI meldinger.

AutoInvoice-oppsett

AutoInvoice-dokumenter vil bare virke dersom Visma AutoInvoice er satt opp i Visma AutoInvoice-portalen og i Visma Business.

Regnskapsdokumenter

Du kan sende Rentenotaer og Purrebrev som faks og e-post vedlegg på samme måte som ordredokumentene.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Ordre

Fakturaer

Fakturaer ikke sendt pr. e-post
Fakturaer sendt pr. e-post
Fakturaer sendt pr. faks
Fakturaer sendt pr. EDI
Fakturaer sendt pr. AutoInvoice

Pakksedler

Pakkseddel ikke sendt pr. e-post
Pakkseddel sendt pr. e-post
Pakkseddel sendt pr. faks
Pakkseddel sendt pr. EDI

Leveransebeskjeder

Leveransebeskjeder ikke sendt pr. e-post
Leveransebeskjeder sendt pr. e-post
Leveransebeskjeder sendt pr. faks
Leveransebeskjeder sendt pr. EDI

Ordrebekreftelser

Ordrebekreftelse ikke sendt pr. e-post
Ordrebekreftelse sendt pr. e-post
Ordrebekreftelse sendt pr. faks
Ordrebekreftelse sendt pr. EDI
E-post kontaktp. ord.bekr.

Bestillinger

Bestillinger ikke sendt pr. e-post
Bestillinger er sendt pr. e-post
Bestillinger er sendt pr. faks
Bestillinger er sendt pr. EDI

Tilbud

Tilbud ikke sendt pr. e-post
Tilbud sendt pr. e-post
Tilbud sendt pr. faks
Tilbud sendt pr. EDI
E-post kontaktp. tilbud

Produksjonsbestillinger

Produksjonsordrer ikke sendt pr. e-post
Produksjonsordrer sendt pr. e-post
Produksjonsordrer sendt pr. faks
Produksjonsordrer sendt pr. EDI

Regnskap

Rentenotaer

Rentenota ikke sendt pr. e-post
Rentenota sendt pr. e-post
Rentenota sendt pr. faks
Rentenota sendt pr. EDI
Rentenotaer sendt med AutoInvoice

Purringer

Purringer ikke sendt pr. e-post
Purringer sendt pr. e-post
Purringer sendt pr. faks
Purringer sendt pr. EDI

EDI Settinger

Mediatype

E-media
Utskrift

Posttype

A-post
B-post
Stopp e-post før sending
Benyttes for å stoppe direktesending av e-post. På den måten kan du redigere e-posten før den blir sendt ut til kontaktpersonen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Sendem. for dok. 1 Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DocSMt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15621  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.