Dok.dato

Dokumentdatoen.

Stammer fra feltet Ajour pr. dato i utskriftsdialogen til rapportene Purrebrev og Rentenotaer.

Tilsvarer @DocDate-makrofunksjonen på formularet.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn StDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15532  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.