Dir. deb. til dato

Settes til dagens dato ved import av avsluttede AvtaleGiro-avtaler fra Visma.net AutoPay.

Informasjonsfelt internt i Visma Business.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DebToDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15579  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.