Dir. deb. status

Styrer om AvtaleGiro brukes på kunden.

Settes til 2 eller 3 for AvtaleGiro. Kan enten gjøres manuelt, eller settes automatisk ved import av AvtaleGiro-avtaler fra Visma.net AutoPay.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Send forespørsel (Ikke i bruk)
2 - Har avtale uten varsling
Kunden har AvtaleGiro-avtale uten varsling.
3 - Har avtale med varsling
Kunden har AvtaleGiro-avtale med varsling i bank.
4 - Avslått
Kunden er avvist av banken.
5 - eFaktura
6 - B2B direkte e-post
7 - eFaktura og AvtaleGiro
8 - eFaktura og Vipps
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dir. deb. status Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DirDeb Navnet på databasefeltet.
Nummer 15607  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.