Dir. deb. fra dato

Settes til dagens dato når feltet Dir. deb. status fylles ut.

Informasjonsfelt internt i Visma Business.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DebFrDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15578  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.